قوانین سایت ::مقاله دونی::

قوانین ارسال فایل در ::مقاله دونی::

با توجه به بخشنامه های ارسالی ، مسئولیت انتشار کلیه فایل های قرار گرفته در سایت به عهده ارسال کننده فایل می باشد و لطفا قبل از ارسال فایل موارد زیر را رعایت فرمایید:

برو بالا